تخفیف ویژه بازگشایی مدارس

55% تخفیف برگزاری کلاس، وبینار و جلسات آنلاین به مناسبت آغاز سال تحصیلی تا 15 مهر

الوکام، ارتباط واقعی در دنیای مجازی

پیشنهادهای ویژه الوکام​

5 کاربره

تومان 45,000 یک ماهه
 • ۵ کاربر همزمان آنلاین
 • مدت برگزاری نامحدود
 • ۴ ویدئوی همزمان

100 کاربره

تومان 220,000 یک روزه
 • 100 کاربر همزمان آنلاین
 • مدت برگزاری نامحدود
 • ۴ ویدئوی همزمان

300 کاربره

تومان 8,568,000 شش ماهه
 • 300 کاربر همزمان آنلاین
 • مدت برگزاری نامحدود
 • ۴ ویدئوی همزمان

400 کاربره

تومان 21,120,000 یک ساله
 • 400 کاربر همزمان آنلاین
 • مدت برگزاری نامحدود
 • ۴ ویدئوی همزمان