الوکام؛
برگزاری کلاس آنلاین راحت‌تر از همیشه!

با توجه به تعداد کلاس‌های خود یکی از بسته‌های الوکام را برای خرید انتخاب کنید.
همچنین می توانید همین الان اولین کلاس خود را رایگان برگزار کنید.

تعرفه سرویس‌ های الوکام

سرویس رایگان

یک ماهه

رایگان

کلاس ۱۰ نفره

یک ماهه

۵۰۰,۰۰۰ ریال

کلاس ۳۰ نفره

یک ماهه

۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال

کلاس ۱۰۰ نفره

یک ماهه

۴,۵۰۰,۰۰۰ریال

کلاس ۲۰۰ نفره

یک ماهه

۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال

کلاس ۳۰۰ نفره

یک ماهه

۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال

کلاس ۵۰۰ نفره

یک ماهه

۲۰,۴۰۰,۰۰۰ ریال

کلاس ۷۰۰ نفره

یک ماهه

۳۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال

کلاس ۱۰۰۰ نفره

یک ماهه

۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

برای هماهنگی و سفارش بسته شخصی سازی شده خود، با کارشناسان ما در ارتباط باشید