بلاگ الوکام

You are here:
الوکام انگلیسی

زبان انگلیسی به امکانات الوکام افزوده شد

زبان انگلیسی (English language) یکی از امکانات لازم و مهم در آموزش‌ آنلاین به خصوص تدریس مجازی زبان، جلسات مجازی سازمانی داخل و خارج از ایران و  برگزاری وبینارهای بین‌المللی بوده و می‌تواند به‌ عنوان مکملی در برگزاری رویدادها کنار سایر امکانات ارتباطی، نقش مهمی

برنامه مطالعه بیشتر کلیک کنید
تغییرات نسخه 10.13.0 تا 10.14.07 سامانه رویدادهای آنلاین الوکام

تغییرات نسخه 10.13.0 تا 10.14.07 سامانه رویدادهای آنلاین الوکام

تغییرات نسخه 10.14.07 به شرح زیر است:
– بهبود نمایش فایل های تصویری در پرزنت فایل (اضافه شدن فرمت Png)
– عدم نمایش پنجره تنظیمات میکروفن و وبکم در ابتدای ورود به رویداد
– بهبود فرآیند حضور و غیاب در رویدادها

برنامه مطالعه بیشتر کلیک کنید
تغییرات نسخه 10.7 تا 10.12 سامانه کلاس آنلاین و نسخه 2.8 پنل برگزارکنندگان الوکام

تغییرات نسخه 10.7 تا 10.12 سامانه الوکام و نسخه 2.8 پنل برگزارکنندگان الوکام

تغییرات نسخه 10.12 سامانه کلاس آنلاین به شرح زیر است:
امکان ارائه فایل mp3 ،
افزوده شدن وضعیت audio mode ،
جلوگیری از ورود همزمان با یک حساب کاربری در چند دستگاه ،
افزوده شدن رایچت برای پشتیبانی بهتر ،
بهبود ابزارهای تخته سیاه

برنامه مطالعه بیشتر کلیک کنید
تغییرات نسخه 10 سامانه کلاس آنلاین و نسخه 2 پنل برگزارکنندگان الوکام

تغییرات نسخه 10 سامانه الوکام و نسخه 2 پنل برگزارکنندگان الوکام

تغییرات نسخه ۲ پنل ادمین برگزار کننده به شرح زیر است:
امکان دانلود گزارش ورود و خروج
امکان نمایش حضور و غیاب های ثبت شده در کلاس
امکان فعال یا غیرفعال کاربران
امکان نمایش رویدادهای در حال برگزاری

برنامه مطالعه بیشتر کلیک کنید
الوکام انگلیسی

زبان انگلیسی به امکانات الوکام افزوده شد

زبان انگلیسی (English language) یکی از امکانات لازم و مهم در آموزش‌ آنلاین به خصوص تدریس مجازی زبان، جلسات مجازی سازمانی داخل و خارج از ایران و  برگزاری وبینارهای بین‌المللی بوده و می‌تواند به‌ عنوان مکملی در برگزاری رویدادها کنار سایر امکانات ارتباطی، نقش مهمی

برنامه مطالعه بیشتر کلیک کنید
تغییرات نسخه 10.13.0 تا 10.14.07 سامانه رویدادهای آنلاین الوکام

تغییرات نسخه 10.13.0 تا 10.14.07 سامانه رویدادهای آنلاین الوکام

تغییرات نسخه 10.14.07 به شرح زیر است:
– بهبود نمایش فایل های تصویری در پرزنت فایل (اضافه شدن فرمت Png)
– عدم نمایش پنجره تنظیمات میکروفن و وبکم در ابتدای ورود به رویداد
– بهبود فرآیند حضور و غیاب در رویدادها

برنامه مطالعه بیشتر کلیک کنید
تغییرات نسخه 10.7 تا 10.12 سامانه کلاس آنلاین و نسخه 2.8 پنل برگزارکنندگان الوکام

تغییرات نسخه 10.7 تا 10.12 سامانه الوکام و نسخه 2.8 پنل برگزارکنندگان الوکام

تغییرات نسخه 10.12 سامانه کلاس آنلاین به شرح زیر است:
امکان ارائه فایل mp3 ،
افزوده شدن وضعیت audio mode ،
جلوگیری از ورود همزمان با یک حساب کاربری در چند دستگاه ،
افزوده شدن رایچت برای پشتیبانی بهتر ،
بهبود ابزارهای تخته سیاه

برنامه مطالعه بیشتر کلیک کنید
تغییرات نسخه 10 سامانه کلاس آنلاین و نسخه 2 پنل برگزارکنندگان الوکام

تغییرات نسخه 10 سامانه الوکام و نسخه 2 پنل برگزارکنندگان الوکام

تغییرات نسخه ۲ پنل ادمین برگزار کننده به شرح زیر است:
امکان دانلود گزارش ورود و خروج
امکان نمایش حضور و غیاب های ثبت شده در کلاس
امکان فعال یا غیرفعال کاربران
امکان نمایش رویدادهای در حال برگزاری

برنامه مطالعه بیشتر کلیک کنید