You are here:

اطلاعیه ها

تغییرات نسخه 10.13.0 تا 10.14.07 سامانه رویدادهای آنلاین الوکام
تغییرات نسخه 10.13.0 تا 10.14.07 سامانه رویدادهای آنلاین الوکام

تغییرات نسخه 10.14.07 به شرح زیر است: - بهبود نمایش فایل های تصویری در پرزنت فایل (اضافه شدن فرمت Png) - عدم نمایش پنجره تنظیمات میکروفن و وبکم در ابتدای ورود به رویداد - بهبود فرآیند حضور و غیاب در رویدادها

برای مطالعه بیشتر کلیک کنید
تغییرات نسخه 10.7 تا 10.12 سامانه کلاس آنلاین و نسخه 2.8 پنل برگزارکنندگان الوکام
تغییرات نسخه 10.7 تا 10.12 سامانه الوکام و نسخه 2.8 پنل برگزارکنندگان الوکام

تغییرات نسخه 10.12 سامانه کلاس آنلاین به شرح زیر است: امکان ارائه فایل mp3 ، افزوده شدن وضعیت audio mode ، جلوگیری از ورود همزمان با یک حساب کاربری در چند دستگاه ، افزوده شدن رایچت برای پشتیبانی بهتر ، بهبود ابزارهای تخته سیاه

برای مطالعه بیشتر کلیک کنید
تغییرات نسخه 10 سامانه کلاس آنلاین و نسخه 2 پنل برگزارکنندگان الوکام
تغییرات نسخه 10 سامانه الوکام و نسخه 2 پنل برگزارکنندگان الوکام

تغییرات نسخه ۲ پنل ادمین برگزار کننده به شرح زیر است: امکان دانلود گزارش ورود و خروج امکان نمایش حضور و غیاب های ثبت شده در کلاس امکان فعال یا غیرفعال کاربران امکان نمایش رویدادهای در حال برگزاری

برای مطالعه بیشتر کلیک کنید