...
الوکام در اینوتکس 1403
الوکام در اینوتکس 1403

ضبط رویداد

ضبط سروری و لوکال

در بسیاری از موارد برگزارکنندگان رویدادها تمایل دارند که رویداد خود را ضبط کنند تا برای همیشه آن را داشته باشند. در این راستا الوکام این امکان را فراهم کرده است تا شما بتوانید در صورت تمایل رویدادتان را به راحتی و بدون نصب نرم‌افزار یا افزونه ضبط کنید.

البته این را هم بدانید که فقط مدیر رویداد قابلیت ضبط رویداد را دارد و برای حفظ حقوق شما، کسی جز خودتان نمی‌تواند رویدادتان را ضبط کند. در ضمن ضبط رویداد هم به صورت سروری و هم لوکال امکان‌پذیر است.

برای آشنایی بیشتر با الوکام می‌توانید از سرویس دو کاربره رایگان استفاده کنید و بدون محدودیت در ۲۴ ساعت شبانه‌روز رویداد آنلاین برگزار کنید