...
الوکام در اینوتکس 1403
الوکام در اینوتکس 1403

گفتار به متن

گفتار به متن

قابلیت گفتار به متن در رویدادهای الوکام در واقع دستیاری برای ناشنوایان است تا به‌عنوان برگزارکننده رویداد یا شرکت‌کننده در رویداد، آسان‌تر بتوانند رویداد را سپری کنند و به لحاظ برقراری ارتباط و انتقال مفاهیم، مشکلی برایشان پیش نیاید. این قابلیت یکی از بهترین امکانات الوکام است که با به‌کارگیری الگوریتم‌های هوشمند صدای شما را به خوبی تشخیص می‌دهد و آن‌چه می‌گویید را می‌نویسد.

برای آشنایی بیشتر با الوکام می‌توانید از سرویس دو کاربره رایگان استفاده کنید و بدون محدودیت در ۲۴ ساعت شبانه‌روز رویداد آنلاین برگزار کنید.