...

گفتار به متن

گفتار به متن

قابلیت گفتار به متن در رویدادهای الوکام در واقع دستیاری برای ناشنوایان است تا به‌عنوان برگزارکننده رویداد یا شرکت‌کننده در رویداد، آسان‌تر بتوانند رویداد را سپری کنند و به لحاظ برقراری ارتباط و انتقال مفاهیم، مشکلی برایشان پیش نیاید. این قابلیت یکی از بهترین امکانات الوکام است که با به‌کارگیری الگوریتم‌های هوشمند صدای شما را به خوبی تشخیص می‌دهد و آن‌چه می‌گویید را می‌نویسد.

برای آشنایی بیشتر با الوکام می‌توانید از سرویس دو کاربره رایگان استفاده کنید و بدون محدودیت در ۲۴ ساعت شبانه‌روز رویداد آنلاین برگزار کنید.